FTDI Basic Breakout – 5V/3.3V (USB to Serial TTL) – Blue Board – Hd Electronic Eg


FTDI Basic Breakout – 5V/3.3V (USB to Serial TTL) – Blue Board

Regular price LE 125.00