Universal AC/DC Power Adaptor (1000mA) – Hd Electronic Eg


Universal AC/DC Power Adaptor (1000mA)

Sale price LE 95.00 Regular price LE 120.00

Universal AC to DC Power Supply Wall Plug Adapter 1.5V 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12V